DVD - prosjektet

Museumsforeningen Vestf. Privatbaner


Håkon Westby er lærer og skal være fortellerstemme på videogrammet. Han har skrevet "Den postale historien" om Holmestrand - Hvittingfossbanen.

Da Holmestrand – Hvittingfossbanen ble åpnet 30. oktober 1902 ble det feiret med stor festivitas.
– Det var fem retters middag med drikkevarer og sigarer, og i dagens valuta ville kuvertprisen vært godt og vel 2.000 kroner, forteller Håkon Westby. Men den gangen var den bare 13 kroner...
Andre har skrevet mye om Hvittingfossbanen tidligere. Det jeg spesielt har tatt for meg er posten på og langs banen, forteller Westby. Det ble opprettet flere posthus samtidig og i forbindelse med banen, og i alt var det ni posthus på strekningen.
– I dag er det fire igjen, og bare et av disse er et posthus, nemlig postkontoret i Holmestrand. To av de andre er blitt post i butikk på Hvittingfoss og i Hof.
I gamle dager var det postvogner på toget, også på Hvittingfossbanen, og posten ble stemplet ombord.

– Men det har jeg ikke funnet mye om. Jeg vet blant annet ikke hvem som jobbet i posten på toget. Er det noen som vet noe om dette, er jeg interessert i å få høre om det, sier Westby. Derimot har han både navn, titler og tjenestetid på ansatte på de ni posthusene.
Hvittingfossbanen hadde ni stasjoner, pluss fire holdeplasser. Hvittingfoss stasjon eksisterer fortsatt og brukes som bolig. Fra Hillestad til Hof hadde banen felles trasé med Eidsfossbanen (som rundet 100 år i fjor og som Westby også laget et historisk hefte om). I dag kan Hvittingfossbanens trasé ses flere steder, blant annet i Mossåsen.
– Da jernbanen kom var det en kommunikasjonsrevolusjon. Plutselig var det postgang to ganger om dagen, mot tidligere en til to ganger i uken, frembragt med hest og vogn og noen steder fotpost. Begynnelsen av 1900-tallet var gullalderen for postkort. Det skal finnes postkort av alle de gamle stasjonene, men jeg har ikke sett alle, sier Westby.
Både Hvittingfossbanen og Eidsfossbanen ble nedlagt i 1938, som følge av sterk og langvarig nedgang i både passasjer- og godstrafikk. Begge banene var smalsporet, slik også Vestfoldbanen var helt frem til 50-tallet.


MAIL til Håkon Westby:
h-west@online.no

Foreningen
etterlyser:

Museumsgjenstander
 - alt er av interesse

Noen som kan lage en hjemmeside for foreningen
Bertil Jøreng formidler kontakt.

Fler medlemmer som kan være med å bygge opp museet.

Disse to spaltene vil være en midlertidig webformidler fra museets utvikling.

Har Du ting og tang som måtte være av interesse for museet så nøl ikke med å ta kontakt. Papirer, historier, gjenstander, osv.


 

Museumsforeningen har i dag 60 - 70 medlemmer som er mer eller midre aktive. De holder til på Reidvintunet ved Hillestad i Hof.

De har som formål å bygge opp et museum basert på Vestfolds privatbaner - Holmestrand - Hvittingfossbanen og Eidsfossbanen. 


Bertil Jøreng er forfatter og musiker med 4 lokalhistoriske bøker, 8 DVD-produksjoner, og 2 musikk-CD'er bak seg.

Bertil Jøreng er initiativtaker , og har det tekniske ansvaret for produksjonen som er et nonprofitt prosjekt med entusiasme og idealisme som drivkraft.
MAIL til Bertil Jøreng: post@boogiebertil.com

Hjemmeside: www.boogiebertil.com
 
Han håper produksjonen vil være med på å bakke opp entusiastene som driver det nye museet på Reidvintunet på Hillestad. Rekruttering til museet er veldig viktig og trengs for å videreføre ideene og sikre fremdrift.
Jøreng var også mannen som i sin tid prøvde å gjenopprette trafikk på Hortenlinja. Både Jernbaneverket, NSB, Horten Kommune og det private næringslivet sto bak prosjektet som nesten ble realisert etter at Høyskolen i Vestfold tok opp ideen i et forprosjekt som analyserte økonomien og drivverdigheten. Den ble positiv og kun penger kunne stoppe realiseringen.
Dolkestøtet kom da Vestfold Fylkeskommune som driver busstrafikken på strekningen sa nei.

LES OM PROSJEKTET HER!

 

 
 

Å tru på Julenissen (avisinnlegg i Gjengangeren - Horten 24 sept - 2008)

Sett den på peisen med gravlykt, oppfordrer Bertil Jøreng, om denne biten fra stasjonssporet.

MIN MENING...........
Jeg er et godtroende naut. En romantisk godfjott av en luftslottbygger med rosenrøde Leca-blokker. Her sitter jeg i villfarelsen av å tro at alle framlagte planer av (og for) fylkes/lokalpolitikere og turistfolk skal føre til en sak i kommunestyret. I mens driver to mann rovmord med skjærebrenner og vinkelsliper på Hortenlinja til Borre. Gutta er fra Litauen, hyra ut fra et firma på Mysen. Ingen opplæring og svetter 14 timer i døgnet. Stakkars amatører, de kan jo bare slå ut splinten med et spett for å løsne skinna!Idèer og planer for skinnestrekningen ut til Midtgard har blitt framsatt, og blitt mottatt med lovnad om behandling.
 
- Nå kommer han "masa" fra Horten igjen. Jatt me'n!
Deretter har jeg glad og oppstemt forlatt kontoret og regna med at nå får vi dressinbane ut til Borre med asfalt i midten for syklistene.
I orden. Jeg har lært. For en naiv idiot jeg er.
Intet mindre enn fastlenking a"la Stillavassdraget ser ut til å fungere lenger. Husk bare å svelge nøkkelen til hengelåsen.Mens utlendinger melker timelønn fra et budsjett som sikkert skal brukes opp i år, oppfordrer jeg Dere til en siste spasertur langs linna og plukke med Dere relikvier bak ryggen på gutta mens de jobber.
Det være seg skilt og annet hortensrelatert.
Ta vare på dingsene slik at etterkommerne kan få flashbacks fra en gammel jernbaneby med landets travleste sidespor.
Ikke nok med det, når de likevel har en skjærebrenner kan de kutte 10 centimeter biter til hver Horten-borger. (slik som på bildet av min bit fra stasjonssporet)
Sett den på peisen med gravlykt.
Deretter kan du gi lyd og vise hvor du kommer fra. Pump mailboksen til Gjengangeren med ytringer til serveren får åndenød.
Et betimelig tips på tampen: Kanskje lurt å dra opp nisselua før feite lommebøker by'ner å ordne opp nede i havna?
Nissen kommer definitivt ikke til meg i år. Han er død.
Bertil Jøreng.
NEDLEGGELSEN AV HORTENLINJA - DAGBOKA

Senterpartiet kom stadig med interpelasjoner i Horten kommunestyre om nedleggelse tidlig etter århundreskiftet og ville ha sykkelsti på traseen.
Disse ble nedstemt da dette ville bli innlemmet iden nye arealplanen i kommunen.
 
17 oktober 2006 blir det vedtatt en reguleringsplan for strekningen Borre - Vestre Sande i forbindelse med den nye riksveg 306.
21 oktober 2006
søker Horten Kommune jernbaneverket om nedleggelse av Hortenlinja da det har gått 5 år siden siste godstog gikk.
7 februar 2007
bifaller Jernbaneverket ønsket om ikke andre interessenter  vil bruke sporet og sender et brev til høring hos 23 jernbaneselskaper - alt fra museumsbaner til Malmtrafikk AS og Tågåkeriet i Sverige.
Ikke invendelser mottas og nedleggelsen er et faktum. Noe av banen skal bevares som kulturminner:
Blant annet: Perrongen på Borre stasjon - Steinfundamentet i Glenneundergangen - Lysanlegget ved Borre stasjon og karakteristiske skilt som hører til jernbanedriften.
22 september 2008 starter rivingen av skinnegangen fra Horten stasjon og utover.
2 litauere ansatt i et firma på Mysen jobber med spett og drill. Garnesbanen i Bergen skal ha skinnematriellet og Thamshavnsbanen kjøreledningen.
Torsdag 2 oktober har rivingen nådd Rørestrand. NRK - Vestfold har en sak på radioen hvor de intervjuer ordføreren og Bertil Jøreng.